Wyszukaj

Typowe błędy w projektach budowlanych

– Inwestycje budowlane, realizacje Twojej firmy stale są pod kreską?
– Inni Kierownicy Projektu Fit-Out wyrabiają się z terminami, a Twoje projekty fit-out często są opóźnione i nie wiesz dlaczego?

– Nie wiesz, jak skontrolować Twoje ekipy wykonawcze?

 

Te i inne pytania o nieefektywność inwestycji stawia sobie wiele osób zarządzających lub realizujących inwestycje.
Jeśli nie chcesz dalej popełnić błędów, narażać siebie i swojej firmy na dodatkowe koszty, chcesz pracować efektywniej niż konkurencja lub poszerzyć swoje kompetencje w obszarze projektów budowlanych, zapisz się na szkolenie „Typowe błędy w projektach budowlanych”.
To jedyne tak praktyczne szkolenie na rynku!

 • Dla kogo?

 • Szkolenie jest dedykowane praktykom z branży budowlanej, uczestniczących w inwestycjach budowlanych lub fit-out na dowolnym etapie, w tym m.in.:

  • Kierowników Projektu (Project Manager) Fit-Out
  • Pracowników biur projektowych
  • Inżynierów budowy
  • Kierowników budowy lub robót budowlanych
  • Inspektorów nadzoru
  • Pracowników przedsiębiorstw budowlanych i firm wykonawczych
  • Liderów zespołów i menedżerów w firmach z branży budowlanej i pokrewnych
 • Cele i korzyści

 • Szkolenie podzielone jest na 2 Dni / 2 Moduły, z czego:

  – Dzień I / Moduł I (8h) pozwala na uzupełnienie teorii zarządzania projektami (dla chętnych) tak, by z jednakową wiedzą wejść w szkolenie zaawansowane drugiego dnia;
  – Dzień II / Moduł II (4h) to praktyczne szkolenie pozwalające na wzmocnienie kompetencji menadżerskich w branży budowlanej poprzez analizę studium przypadku typowych błędów w projektach budowlanych.

  Nie ma drugiego tak praktycznego szkolenia na rynku!

  W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • jakie błędy są nagminnie popełniane w projektach budowlanych,
  • jak w praktyce uwzględniać ryzyko w projekcie budowlanym,
  • jak właściwie planować harmonogram, koszty prac i zasoby ludzkie.

  Uczestnicy wykonują praktycznie ćwiczenia w poniższych obszarach:

  • praca z umową na inwestycję budowlaną,
  • praca z zakresem i harmonogramem,
  • zarządzanie projektem budowlanym – koordynacje i odbiory.

  Mnogość ćwiczeń podczas szkolenia pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia, sprawdzić jak działają zasady przedstawione na szkoleniu w praktyce branży budowlanej (również na przykładach własnych organizacji, projektów i inwestycji) oraz skutecznie utrwalić nowe wiadomości.

 • Szczegóły programu modułowego

 • Dzień I / Moduł I – 8h (opcjonalnie) 

   

  Wprowadzenie:

  • Podstawowe pojęcia zarządzania projektami i ich związek z procesem budowlanym
  • Obszary zarządzania projektem budowlanym w kontekście prawa budowlanego i warunków technicznych
  • Pozycja i zadania kierownika projektu (PM Fit-Out, Kierownik budowy)

  Środowisko i cele projektu inwestycyjnego:

  • Analiza otoczenia projektu – środowisko wewnętrzne i zewnętrzne, strategie zarządzania otoczeniem
  • Interesariusze projektu – analiza i mapa
  • Określanie celów projektu w oparciu o oczekiwania interesariuszy – SIWZ, OPZ i standard budynku vs zakres, funkcje obiektów budowlanych,

  Przykład praktyczny – Mapa interesariuszy projektu z analizą SIWZ, OPZ i standard budynku

  Cykl życia projektu inwestycyjnego:

  • Przygotowanie projektu – STWiOR – specyfikacje wykonania i odbiory robót budowlanych,
  • Zlecenie przygotowania założeń projektu, project killer, karta projektu – uzasadnienie biznesowe
  • Etapy techniczne i zarządcze a harmonogram budowy
  • Model fazowy projektu z kamieniami milowymi
  • Odbiór, typ wady: istotna, nieistotna.

  Przykład praktyczny – stworzenie modelu fazowego z uwględnieniem różnic w modelu dla Inwestora, Wykonawcy, Nadzoru i kamieni milowych

   Faza projektu I – Planowanie działań:

  • Struktura podziału pracy
  • Zespół Zarządzania Projektem – budowa zespołu zarządzania projektem – kompetencje
  • Uwarunkowania prawne poza Prawem Budowlanym, w tym ubezpieczyciel,
  • CPM – Metoda Ścieżki Krytycznej
  • Harmonogram projektu i jego zasoby, macierze odpowiedzialności
  • Monitorowanie realizacji projektu
  • Tworzenie budżetu wstępnego inwestycji – zarys
  • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.

  Przykład praktyczny – stworzenie macierzy odpowiedzialności
  Przykład praktyczny – CPM

   Faza projektu I – Budżetowanie projektu:

  • Histogram kosztów
  • Krzywa kosztów skumulowanych

  Przykład praktyczny – histogram kosztów

  Faza projektu II – Realizacja projektu – umowy o roboty budowlane:

  • Omówienie ról i procedur zawartych w kontraktach
  • Formalne podstawy do przystąpienia do prac budowlanych
  • Karta Projektu
  • Inicjowanie Projektu
  • Kontrola osiągnięcia celu projektu
  • Zarys ogólny przyczyn i możliwości wprowadzenia zmian
  • Metodyka monitorowania, raportowania – praktyczne podejście
  • Zarządzanie zmianą (roboty dodatkowe)

  Przykład praktyczny – metodyka monitorowania, zarządzania zmianą i raportowania

  Faza Projektu III – Rozliczenie projektu:

  • Rozliczenie kontraktu,
  • Dokumentacja powykonawcza,
  • Usterki

  Podsumowanie
  Pytania i odpowiedzi, panel dyskusyjny

   

  Aktywni uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

   

  Dzień II / Moduł II – 4h

   

  Identyfikacja źródeł sukcesów i porażek w projekcie

  Przykład praktyczny – studium przypadku źródła sukcesów i porażek

  Typowe źródła problemów w całym cyklu życia projektu:

  • Nieprawidłowości popełnione w czytaniu warunków kontraktu i ich skutki
  • Błędy w zarządzaniu komunikacją a role i priorytety interesariuszy
  • Typowe braki w metodyce monitoringu (koordynacje, odbiory częściowe, harmonogram, kamienie milowe, ścieżka krytyczna)
  • Błędy w zarządzaniu zmianą (rewizje, dokumentacja), wpływ zmiany na inne zakresy,
  • Koordynacje międzybranżowe jako typowe źródło problemów

  Przykład praktyczny
  – studium przypadku A „Co poszło nie tak?”
  – studium przypadku B  „Jak zrobić lepiej?” (macierz odpowiedzialności, CPM, propozycja narzędzi raportowania i zarządzania zmianą)

  Mity na temat metodyk zarządzania projektami a tzw. zdrowy rozsądek oraz intuicja

  Pytania i odpowiedzi, panel dyskusyjny

  Podsumowanie

   

  Aktywni uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

  Po szkoleniu uczestnicy otrzymują opracowanie materiałów z w.w. modułów przygotowane przez wykładowcę (do 3 dni po szkoleniu).

  Dla zainteresowanych możliwe przeprowadzenie indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

   

 • Trener

 • Mariusz Sobiech
  Praktyk, inżynier budownictwa z ponad 18-letnim doświadczeniem w budownictwie

   

  Ukończył studia z zakresu Budownictwa na Politechnice Warszawskiej (inżynierskie) i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (magisterskie) oraz Mechanikę i Budowę Maszyn (Mgr inż.) na Politechnice Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

  W swojej 18-letniej praktyce zawodowej miał okazję doświadczyć właściwie każdej roli związanej z planowaniem, wykonawstwem i zarządzaniem inwestycją budowlaną i wykonawczą. Pracował jako technolog konstruktor, kierownik zespołu ds. inwestycji, zastępca kierownika obiektu, kierownik techniczny, project manager.

  Właściciel firmy budowlanej Buart.
  Od blisko 2 lat na stanowiska Dyrektora Działu Realizacji w GoodRoom Sp. z o.o.

 • Metody szkoleniowe

  • Forma: wykład / prezentacja multimedialna / ćwiczenia i studia przypadku / dyskusja /
  • Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną, aktywny wykład, dyskusję oraz studia przypadku.
  • Wybrane moduły lub ich części możliwe do zastosowania w programie szkolenia w wersji podstawowej lub rozszerzonej w zależności od wyników badania potrzeb i przekazanych informacji odnośnie celów szkolenia, a także priorytetów wskazanych przez uczestników.
  • W trakcie szkolenia będą analizowane i wyjaśniane problemy zgłaszane przez uczestników z ich praktyki biznesowej.
 • Informacje organizacyjne i harmonogram zajęć

 • Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z Państwem w celu omówienia dotychczasowe doświadczenia oraz oczekiwań co do szkolenia, co pozwoli na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy.

  Szkolenie trwa 2 dni (po 4h dziennie) w godzinach wieczornych tak, by nie kolidować z godzinami pracy. Każdy moduł / dzień stanowi niezależny elementy, dzięki czemu  można zapisać się i uczestniczyć jedynie w wybranym przez siebie module.

  Ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.

  Szkolenie ma miejsce jednocześnie w formie stacjonarnej i online (transmisja ze szkolenia w czasie rzeczywistym z aktywnym udziałem uczestników zapisanych na formę online).

  Szkolenie stacjonarne odbywa się w klimatyzowanej sali konferencji w biurowcu CitySpace na warszawskim Mokotowie – ul. Piusa Józefa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

  Lokalizacja:
  https://goo.gl/maps/FsgZWVEfGL8L8Xet6

  W programie szkolenia stacjonarnego przewidziane są 2 przerwy kawowe z poczęstunkiem (tartiki, owoce, ciasta).

  Po szkoleniu uczestnicy otrzymują opracowanie materiałów z w.w. modułów przygotowane przez wykładowcę (do 3 dni po szkoleniu).

  Po każdym Dniu / Module szkolenia uczestnik, który aktywnie uczestniczył w szkoleniu, otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

  Dla zainteresowanych możliwe przeprowadzenie indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

  Harmonogram zajęć

   

  Dzień I (Moduł I) godz. 9-17 (8h)

  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 -przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Dzień II (Moduł II) godz. 15-19 (4h w godzinach wieczornych)

  Godz.15:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.16:30 -przerwa kawowa
  Godz.17.30 -przerwa kawowa
  Godz.19:00 -zakończenie szkolenia