Wyszukaj

Finanse dla inżynierów na projektach

– Pracujesz na projektach w branży budowlanej?
– Potrzebujesz podnieść rentowność projektów?
– Rozliczasz projekty budowlane? 
– Kontrolujesz koszty w projekcie? 
– Planujesz inwestycję budowlaną lub remontową? 

 

To wszystko dobre powody, byś wziął/wzięła udział w szkoleniu „Finanse dla inżynierów na projektach”.

Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z Państwem w celu omówienia dotychczasowe doświadczenia oraz oczekiwań co do szkolenia, co pozwoli na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy. Tym samym szkolenie może być przygotowany na zróżnicowanym poziomie – od podstawowego dla niefinansistów, po zaawansowany dla wieloletnich managerów branży budowlanej, którzy chcą rozwinąć kompetencje w obszarze zarządzania projektami budowlanymi.

Szkolenie jest przygotowane w sposób pozwalający na praktycznie wykorzystanie narzędzie finansowych również przez osoby nie pracujące na co dzień w działach finansowych. 

Planowanie i budżetowanie projektu  budowlanego, cost controlling i rozliczenie realizacji nie są możliwe bez podstawowej znajomości specyfiki rachunkowości i finansów branży budowlanej. Jeśli chcesz pracować bardziej efektywnie na projektach, podnieść ich rentowność oraz zwiększyć swoje kwalifikacje na rynku pracy, skorzystaj z jedynego tak praktycznego szkolenia w branży. 

 • Dla kogo?

 • Szkolenie jest przeznaczone dla osób planujących projekty, zarządzających projektami lub rozliczających projekty budowlane i fit-out.

  • Inwestorów prywatnych i komercyjnych
  • Zarządców budynku, terenu lub obiektu
  • Kierowników Projektu (Project Manager) i Inżynierów Kontraktu, Inżynierów budowy
  • Pracowników biura projektowego
  • Kierowników budowy lub robót budowlanych
  • Inspektorów nadzoru
  • Pracowników organów administracji  samorządowej zajmującym się inwestycjami (starostwa, urzędy miast i gmin)
  • Właścicieli firm budowlanych i wykonawczych
  • Projektantów wnętrz
  • Kierowników Projektu (Project Manager) Fit-Out
  • Liderów zespołów i menedżerów w firmach z branży budowlanej i pokrewnych
  • Pracowników przedsiębiorstw budowlanych i firm wykonawczych

  Szkolenie jest w części personalizowane. Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z uczestnikami w celu omówienia doświadczenia i oczekiwań, co pozwala na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy, w szczególności w zakresie rodzajów omawianych obiektów oraz konkretnych, planowanych inwestycji.

   

  Konsultacje i audyt firmy budowlanej

  Dla zainteresowanych możliwe przeprowadzenie indywidualnych konsultacji i audytu finansowego po szkoleniu.

  Szkolenia zamknięte 

  Możliwe jest zorganizowanie szkolenia zamkniętego dla danej firmy lub organizacji z branży budowlanej. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela. Szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca podczas szkolenia zamkniętego ma miejsce na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

 • Cele i korzyści

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami rachunkowości i finansów, z którymi spotykają się w swoich codziennych realiach biznesowych związanych z prowadzeniem projektów budowlanych i rozliczaniem budów. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności poprawnego budżetowania i rozliczania projektów oraz sprawnej współpracy z Działem Finansów i Controllingu firm z branży budowlanej.

  Cele szkolenia „Finanse dla inżynierów na projektach”:

  • zapoznanie uczestników z pojęciami finansowymi w branży budowlanej związanymi z budżetowaniem i rentownością inwestycji i projektów budowlanych
  • znajomość specyfiki rozliczeń prac budowlanych (praktyczne podejście)
  • wiedza z zakresu poprawnego fakturowania prac budowlanych
  • zaznajomienie z poprawnym rozliczaniem budów i projektów aranżacyjno-wykonawczych;
  • wyjaśnienie istoty tworzenia raportów finansowych i sprawnej współpracy z Działem Finansów i Controllingu w branży budowlanej

  Program szkolenia „Finanse inżynierów na projektach” budowlanych może być przygotowany na różnym poziomie – od podstawowego – dla niefinansistów – po zaawansowany dla wieloletnich managerów branży budowlanej, którzy chcą rozwinąć swoje kompetencje w obszarze zarządzania projektami budowlanymi.

  Mnogość ćwiczeń podczas szkolenia pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia, sprawdzić jak działają zasady przedstawione na szkoleniu w praktyce branży budowlanej (również na przykładach własnych organizacji, projektów i inwestycji) oraz skutecznie utrwalić nowe wiadomości.

  Konsultacje i audyt firmy budowlanej

  Dla zainteresowanych możliwe przeprowadzenie indywidualnych konsultacji i audytu finansowego po szkoleniu.

  Szkolenia zamknięte 

  Możliwe jest zorganizowanie szkolenia zamkniętego dla danej firmy lub organizacji z branży budowlanej. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela. Szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca podczas szkolenia zamkniętego ma miejsce na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

 • Szczegóły programu modułowego

 • Program szkolenia (8h)

   

  Podstwowe pojęcia finansowe

  • przychody netto,
  • koszty operacyjne,
  • koszty stałe, koszty zmienne,
  • zysk netto,
  • zysk brutto,
  • EBITDA,
  • marża,
  • cena jednostkowa i jej składniki.

  Budżet projektu

  • Pojęcie budżetu projektu,
  • Budżety w ujęciu memoriałowym a budżety w ujęciu cashowym,
  • Pojęcie i różnice: koszty/wydatki; przychody/wpływy,
  • Budżet projektu jako postawa zarządzania projektem budowlanym,
  • Zdarzenia nietypowe i ich ujęcie w budżecie projektu.

  Rozliczanie prac budowlanych

  • Protokół odbioru robót i jego znaczenie dla fakturowania,
  • Proces fakturowania projektów budowlanych,
  • Zaliczka i jej znaczenie dla fakturowania projektu i budżetu projektu,
  • Data sprzedaży, a data wystawienia faktury,
  • VAT w robotach budowlanych,
  • Mechanizm podzielonej płatności i jego znaczenie dla procesu fakturowania,
  • Faktury i inne dokumenty finansowe:
   • faktura vat,
   • korekta faktury vat,
   • faktura vat zaliczka,
   • proforma,
   • nota księgowa,
   • nota odsetkowa,
   • refaktura
  • Płatności za usługi budowlane:
   • Terminy płatności,
   • Biała lista,
   • Kompensata,
   • Cesja wierzytelności,
   • Potrącenia.
  • Rodzaje zabezpieczenia umowy w okresie trwania umowy oraz w okresie gwarancji:
   • Weksel,
   • Gwarancja bankowa,
   • Gwarancja ubezpieczeniowa,
   • Kaucja gwarancyjna.

  Podsumowanie

  Sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja

   

  Aktywni uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

   

  Konsultacje i audyt firmy budowlanej

  Dla zainteresowanych możliwe przeprowadzenie indywidualnych konsultacji i audytu finansowego po szkoleniu.

  Szkolenia zamknięte 

  Możliwe jest zorganizowanie szkolenia zamkniętego dla danej firmy lub organizacji z branży budowlanej. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela. Szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca podczas szkolenia zamkniętego ma miejsce na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

 • Trener

 • Katarzyna Frączkowska
  Ekspertka w dziedzinie finansów i controllingu z 20-letnim stażem, Executive MBA, FCCA.

   

  Od blisko 20 lat w praktyce zarządza finansami w firmach usługowych i produkcyjnych, na czele z branżą budowlaną, na stanowiskach menedżerskich C-level i w funkcji Członka Zarządu. Jest ekspertką w dziedzinie finansów, controllingu i zarządzania nowoczesną organizacją.

  Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Controlling i Rachunkowość Menedżerska oraz CEMS MIM – programu Międzynarodowych Menedżerskich Studiów Magisterskich. Posiada prestiżowy tytuł FCCA i dyplom Executive MBA – należący do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym – oraz tytuł Executive MBA zdobyty na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła podyplomowe studia z Prawa Podatkowego, Metody Wyceny Spółki Kapitałowej oraz Wyceny Nieruchomości. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta. Od kilku lat w roli aplikanta w firmie audytorskiej.

  Zawodowe doświadczenie finansowe zdobywała zarówno w kraju, jak i za granicą. Przygotowywała spółki do procesów inwestycyjnych, due-dilligence i M&A.W swojej pracy biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w roli konsultanta, trenera i wykładowcy w dziedzinie finansów w kilku renomowanych firmach szkoleniowych.

  Jest współwłaścicielką firmy z branży fit-out i wykonawstwa GoodRoom Sp. z o.o.

 • Metody szkoleniowe

  • Forma: wykład / prezentacja multimedialna / ćwiczenia i studia przypadku / dyskusja /
  • Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną, aktywny wykład, dyskusję oraz studia przypadku.
  • Wybrane moduły lub ich części możliwe do zastosowania w programie szkolenia w wersji podstawowej lub rozszerzonej w zależności od wyników badania potrzeb i przekazanych informacji odnośnie celów szkolenia, a także priorytetów wskazanych przez uczestników.
  • W trakcie szkolenia będą analizowane i wyjaśniane problemy zgłaszane przez uczestników z ich praktyki biznesowej.
 • Informacje organizacyjne i harmonogram zajęć

 • Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z Państwem w celu omówienia dotychczasowe doświadczenia oraz oczekiwań co do szkolenia, co pozwoli na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy.

  Szkolenie trwa 1 dzień  (8h).

  Ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.

  Szkolenie ma miejsce jednocześnie w formie stacjonarnej i online (transmisja ze szkolenia w czasie rzeczywistym z aktywnym udziałem uczestników zapisanych na formę online).

  Szkolenie stacjonarne odbywa się w klimatyzowanej sali konferencji w biurowcu CitySpace na warszawskim Mokotowie – ul. Piusa Józefa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

  Lokalizacja:
  https://goo.gl/maps/FsgZWVEfGL8L8Xet6

  W programie szkolenia stacjonarnego przewidziane są 2 przerwy kawowe z poczęstunkiem (tartiki, owoce, ciasta).

  Po szkoleniu uczestnicy otrzymują opracowanie materiałów z w.w. modułów przygotowane przez wykładowcę (do 3 dni po szkoleniu).

  Po każdym Dniu / Module szkolenia uczestnik, który aktywnie uczestniczył w szkoleniu, otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

  Dla zainteresowanych możliwe przeprowadzenie indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

  Harmonogram zajęć

  godz. 9-17 (8h) 

  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 -przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia