Wyszukaj

Błędy w sprawozdaniach finansowych firm budowlanych

Szkolenie „Błędy w sprawozdaniach finansowych firm budowlanych” jest szczególnie polecane właścicielom i członkom zarządu firm budowlanych, Project Managerom Fit-Out oraz technicznej kadrze managerskiej.

Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z Państwem w celu omówienia dotychczasowe doświadczenia oraz oczekiwań co do szkolenia, co pozwoli na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy. Tym samym szkolenie może być przygotowany na zróżnicowanym poziomie – od podstawowego dla niefinansistów, po zaawansowany dla wieloletnich managerów branży budowlanej, którzy chcą rozwinąć kompetencje w obszarze zarządzania projektami budowlanymi.

Intensywność konkurencji, wysokie ryzyko i zmienność rynku usług budowlanych wymuszają umiejętność wyceny, planowania i utrzymania efektywności realizacji inwestycji. Krótko- i długoterminowe projekty inwestycyjne i budowlane wymagają wiarygodnych wycen przed rozpoczęciem prac. Dla wykonania projektu w czasie, budżecie i jakości niezbędne jest efektywne zarządzania kosztami i przepływami pieniężnymi, umiejętność analizowania wyników i wczesnego raportowania o odchyleniach przełożonym i klientom. Tym samym osiągnięcie sukcesu w branży budowlanej wymaga od menedżerów wiedzy z obszaru finansów i controllingu przedsiębiorstw budowlanych oraz zarządzania finansami projektów inwestycyjnych.  

 • Dla kogo?

 • Szkolenie w szczególności przeznaczone jest dla osób, które odpowiadają za przygotowywanie dokumentów i rozliczeń oraz raportów do Działu Finansowego firm budowlanych, wykonawczych lub fit-out, jak również osób decyzyjnych w zakresie inwestycji budowlanych, w tym w szczególności:

  • Członków zarządów i właścicieli firm budowlanych i wykonawczych
  • Inwestorów prywatnych i komercyjnych
  • Zarządców budynku, terenu lub obiektu
  • Liderów zespołów i menedżerów w firmach z branży budowlanej i pokrewnych
  • Pracowników Administracji przedsiębiorstw budowlanych i firm wykonawczych
  • Pracowników Działów Ksiegowości firm budowlanych i firm wykonawczych
  • Zarządców obiektów

  Szkolenie jest w części personalizowane. Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z uczestnikami w celu omówienia doświadczenia i oczekiwań, co pozwala na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy, w szczególności w zakresie rodzajów omawianych obiektów oraz konkretnych, planowanych inwestycji.

 • Cele i korzyści

 • Cele szkolenia „Błędy w sprawozdaniach finansowych firm budowlanych”:

  • zapoznanie uczestników ze specyfiką rachunkowości i finansów w branży budowlanej i fit-out (praktyczne podejście i narzędzia, relacja dokumentacja projektowa a fakturowanie);
  • znajomość struktury sprawozdań finansowych w branży budowlanej i umiejętne wnioskowanie z dokumentów finansowych;
  • nabycie umiejętności sporządzania planów finansowych krótko- i długoterminowych,
  • wiedza z zakresu zarządzania kosztami (cost controlling) projektów budowlanych i wykonawczych;
  • zaznajomienie z poprawnym rozliczaniem budów i projektów aranżacyjno-wykonawczych;
  • wyjaśnienie istoty tworzenia raportów finansowych i sprawnej współpracy z Działem Finansów i Controllingu w branży budowlanej
  • zrozumienie miar i istoty oceny odchyleń, ryzyk i opłacalności dla przedsięwzięć i   planów inwestycyjnych przez menedżerów branży budowlanej i fit-out.

  Mnogość ćwiczeń podczas szkolenia pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia, sprawdzić jak działają zasady przedstawione na szkoleniu w praktyce branży budowlanej (również na przykładach własnych organizacji, projektów i inwestycji) oraz skutecznie utrwalić nowe wiadomości.

  Szkolenia zamknięte 

  Możliwe jest zorganizowanie szkolenia zamkniętego dla danej firmy lub organizacji z branży budowlanej. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela. Szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca podczas szkolenia zamkniętego ma miejsce na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

 • Szczegóły programu modułowego

 • Program szkolenia: Najczęstsze błędy i nieprawidłowości w SF firm budowlanych (8h)

   Jak czytać podstawowe kategorie w sprawozdaniu finansowym

  Rachunek zysków i strat – sprawozdanie objaśniające rentowność działalności przedsiębiorstwa:

  • istota i struktura rachunku zysków i strat
  • poziomy i obszary działalności przedsiębiorstwa
  • warianty rachunku zysków i strat
  • omówienie najważniejszych pozycji z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa budowlanego.

  Bilans – raport objaśniający sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa:

  • istota i struktura sprawozdania
  • zasady klasyfikacji aktywów i pasywów
  • istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa budowlanego.

  Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:

  • istota i struktura sprawozdania
  • obszary działalności czyli źródła generowania gotówki i kierunki jej wykorzystania

  Kontrakty długoterminowe, a specyfika ich rozliczeń 

  • Kontrakty długoterminowe – sposób ujęcia w księgach rachunkowych
  • Rodzaje umów: umowa w cenach stałych, umowa koszt plus
  • Przychody z wykonania niezakończonej usługi
  • Sposoby określania stopnia zaawansowania usługi
  • Istota marży na projekcie jako podstawowej kategorii definiującej przychód w danym okresie sprawozdawczym

  Najczęstsze błędy i nieprawidłowości w SF firm budowlanych 

  • Czynniki ryzyka w obszarze przychodów: np. : przyśpieszone fakturowanie i manipulowanie okresem ujęcia przychodów, rozwiązanie rezerw
  • Czynniki ryzyka w obszarze kosztów: np. : wadliwe aktywowanie kosztów, zaniżanie/ zawyżanie odpisów amortyzacyjnych, nieprawidłowe rezerwy, nieprawidłowe odpisy aktualizujące.
  • Inne czynniki ryzyka: np. nieprawidłowa prezentacja, niewłaściwa kwalifikacja, niekompletność, zastosowanie uproszczeń.

  Podsumowanie, pytania i odpowiedzi, dyskusja.


  Aktywni uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

  Po szkoleniu uczestnicy otrzymują opracowanie materiałów z w.w. modułów przygotowane przez wykładowcę (do 3 dni po szkoleniu).

   

  Konsultacje i audyt firmy budowlanej

  Dla zainteresowanych możliwe przeprowadzenie indywidualnych konsultacji i audytu finansowego po szkoleniu.

  Szkolenia zamknięte 

  Możliwe jest również zorganizowanie szkoleń zamkniętych dla danej firmy lub organizacji z branży budowlanej. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela. Szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca podczas szkolenia zamkniętego ma miejsce na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

 • Trener

 • Katarzyna Frączkowska
  Ekspertka w dziedzinie finansów i controllingu z 20-letnim stażem, Executive MBA, FCCA. 

   

  Od blisko 20 lat w praktyce zarządza finansami w firmach usługowych i produkcyjnych, na czele z branżą budowlaną, na stanowiskach menedżerskich C-level i w funkcji Członka Zarządu. Jest ekspertką w dziedzinie finansów, controllingu i zarządzania nowoczesną organizacją.

  Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Controlling i Rachunkowość Menedżerska oraz CEMS MIM – programu Międzynarodowych Menedżerskich Studiów Magisterskich. Posiada prestiżowy tytuł FCCA i dyplom Executive MBA – należący do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym – oraz tytuł Executive MBA zdobyty na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła podyplomowe studia z Prawa Podatkowego, Metody Wyceny Spółki Kapitałowej oraz Wyceny Nieruchomości. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta. Od kilku lat w roli aplikanta w firmie audytorskiej.

  Zawodowe doświadczenie finansowe zdobywała zarówno w kraju, jak i za granicą. Przygotowywała spółki do procesów inwestycyjnych, due-dilligence i M&A.W swojej pracy biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w roli konsultanta, trenera i wykładowcy w dziedzinie finansów w kilku renomowanych firmach szkoleniowych.

  Jest współwłaścicielką firmy z branży fit-out i wykonawstwa GoodRoom Sp. z o.o.

 • Metody szkoleniowe

  • Forma: wykład / prezentacja multimedialna / ćwiczenia i studia przypadku / dyskusja /
  • Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną, aktywny wykład, dyskusję oraz studia przypadku.
  • Wybrane moduły lub ich części możliwe do zastosowania w programie szkolenia w wersji podstawowej lub rozszerzonej w zależności od wyników badania potrzeb i przekazanych informacji odnośnie celów szkolenia, a także priorytetów wskazanych przez uczestników.
  • W trakcie szkolenia będą analizowane i wyjaśniane problemy zgłaszane przez uczestników z ich praktyki biznesowej.
 • Informacje organizacyjne i harmonogram zajęć

 • Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z Państwem w celu omówienia dotychczasowe doświadczenia oraz oczekiwań co do szkolenia, co pozwoli na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy.

  Szkolenie trwa 1 dzień ( 8h dziennie).

  Ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.

  Szkolenie ma miejsce jednocześnie w formie stacjonarnej i online (transmisja ze szkolenia w czasie rzeczywistym z aktywnym udziałem uczestników zapisanych na formę online).

  Szkolenie stacjonarne odbywa się w klimatyzowanej sali konferencji w biurowcu CitySpace na warszawskim Mokotowie – ul. Piusa Józefa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

  Lokalizacja: https://goo.gl/maps/FsgZWVEfGL8L8Xet6

  W programie szkolenia stacjonarnego przewidziane są 2 przerwy kawowe z poczęstunkiem (tartinki, owoce, ciasta) oraz lunch na każdy dzień szkolenia.

  Po szkoleniu uczestnicy otrzymują opracowanie materiałów z w.w. modułów przygotowane przez wykładowcę (do 3 dni po szkoleniu).

  Po szkoleniu uczestnik, który wykazał się aktywnym udziałem w szkoleniu (online / stacjonarnym), otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

  Dla zainteresowanych możliwe przeprowadzenie indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

  Harmonogram zajęć

   godz. 9-17

  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 -przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia