Wyszukaj

Zabytek to (nie) strach

Czy prace remontowo-budowlane prowadzone w zabytku są w istotny sposób trudniejsze niż we współczesnym budynku?

Czy warto porywać się na iwestycję w remont zabytku? 

Co decyduje o uznaniu obiektu za zabytek – wiek czy funkcja?

Kiedy potrzebny jest wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zgodę na prowadzenie prac w obiekcie zabytkowym?

Jakie uprawnienia trzeba mieć, by prowadzić prace remontowo-budowlane w zabytku? 

 

Te i inne pytania na temat projektów budowlanych w zabytkowych obiektach znajdą swoje odpowiedzi podczas szkolenia „Zabytek to (nie) strach” dedykowanego Inwestorom, Wykonawcom i Kierownikom Budowy i Kierowikom Projektów Fit-Out, którzy obawiają się pracy na terenie zabytków.

Pozyskaj kompleksową i praktyczną wiedzę budowlaną w tematyce zabytków. Sprawnie zarządzaj projektami budowlano-remontowymi w zabytkach.

Szkolenie prowadzi Praktyk, inżynier budownictwa z ponad 18-letnim doświadczeniem w roli Technologa Konstruktora, Kierownika Zespołu ds. inwestycji, Zastępcy Kierownika obiektu, Kierownika technicznego, Project Managera i Dyrektora ds. Realizacji, w projektach budowlano-wykonawczych w nowych, modernizowanych i zabytkowych budynkach.

Jedyne tak praktyczne szkolenie na rynku!

 • Dla kogo?

 • Szkolenie jest przeznaczone dla uczestników procesu inwestycyjnego, budowlanego lub fit-out, w tym:

  • Inwestorów prywatnych i komercyjnych
  • Zarządców budynku, terenu lub obiektu
  • Kierowników Projektu (Project Manager) i Inżynierów Kontraktu, Inżynierów budowy
  • Pracowników biura projektowego
  • Kierowników budowy lub robót budowlanych
  • Inspektorów nadzoru,
  • Pracowników organów administracji  samorządowej zajmującym się inwestycjami (starostwa, urzędy miast i gmin)
  • Właścicieli firm budowlanych i wykonawczych
  • Projektantów wnętrz
  • Kierowników Projektu (Project Manager) Fit-Out
  • Liderów zespołów i menedżerów w firmach z branży budowlanej i pokrewnych
  • Pracowników przedsiębiorstw budowlanych i firm wykonawczych

  Szkolenie jest w części personalizowane. Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z uczestnikami w celu omówienia doświadczenia i oczekiwań, co pozwala na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy, w szczególności w zakresie rodzajów omawianych obiektów oraz konkretnych, planowanych inwestycji.

 • Cele i korzyści

 • Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę, jak planować prace budowlano-remontowane w obiektach zabytkowych, nie narażając się na problemy prawne, techniczne i dodatkowe koszty.

  W trakcie szkolenia uczestnicy poznają:

  • aspekty prawne prac budowlanych w zabytkach,
  • formalności związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub remont zabytku,
  • specyfikę prac remontowo-budowlanych na terenie zabytków
  • problematycznie elementy w inwestycjach w obiekty zabytkowe

  Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli m.in.:

  • Czy warto porywać się na remonty zabytkowych domów? Z czym trzeba liczyć się przy takiej inwestycji?
  • Co decyzuje o tym, że obiekt jest uznany za zabytkowy?
  • Jaka jest różnica między obiektem o cechach zabytku a zabytkiem?
  • Jakie są rodzaje zabytków i jak to wpływa na ich remont.
  • Czy remont zabytkowego obiektu zawsze zaczyna się od wniosku do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków?
  • Czy prace remontowo-budowlane prowadzone w zabytkowym obiekcie różnią się znacząco od porównywalnych robót prowadzonych we współczesnym budynku?
  • Z jakiego dofinansowania można korzystać przy remoncie zabytku?
  • Jakie są techniczne aspekty prowadzenia prac budowlano-remontowych w zabytkach?

  Mnogość ćwiczeń podczas szkolenia pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia, sprawdzić jak działają zasady przedstawione na szkoleniu w praktyce branży budowlanej (również na przykładach własnych organizacji, projektów i inwestycji) oraz skutecznie utrwalić nowe wiadomości.

 • Szczegóły programu szkolenia

 • Szkolenie jest w części personalizowane. Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z uczestnikami w celu omówienia doświadczenia i oczekiwań, co pozwala na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy, w szczególności w zakresie rodzajów omawianych obiektów oraz konkretnych, planowanych inwestycji.

  Program szkolenia

  Wstęp 

  • Pojęcie zabytku (obiekt o cechach zabytku a zabytek)
  • Klasyfikacja zabytków
  • Pojęcie remontu (remont a przebudowa)
  • Jak sprawdzić, czy obiekt jest zabytkiem?
  • Formy ochrony zabytków
  • Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
  • Ochrona zabytku a nadanie jej nowych funkcji
  • Pozwolenie na budowę
  • Pozwolenie na budowę to nie zawsze podstawa (wniosek do WKZ)
  • Wykreślenie z rejestru zabytków

  Przykłady praktyczne – studia przypadków

  Formalności związane z remontem budynków zabytkowych

  • Dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę
  • Jak poprawnie złożyć wniosek do WKZ?
  • Uprawnienia nadzorcy zgodnie zgodnie z Art. 37a. Ustawy o ochronie zabytków opiece nad zabytkami
  • Remont mieszkania lub lokalu w zabytku (pozwolenia)

  Przykłady praktyczne – studia przypadków

  Remont zabytku zgodnie z prawem

  • Karta wenecka i polska szkoła konserwacji
  • Określenie zdolności technicznej wykonawcy
  • Określenie zdolności zawodowej wykonawcy
  • Wybór wykonawcy oraz realizacja inwestycji
  • Szeroki zakres prac remontowych do wykonania w zabytkach
  • Jakie prace najczęściej są dopuszczane w modernizacji zabytków? (Lokal, budynek)
  • Grzyb, uszczelnianie, wentylacja – jak się z tym uporać?
  • Jak przygotować zabytek do remontu?
  • Co stoi na przeszkodzie w remoncie zabytku?

  Przykłady praktyczne – studia przypadków

  Koszt remontu budynku zabytkowego

  Przeglądy i prace konserwacyjno-profilaktyczne

  Dofinansowanie na remont zabytku

  Podsumowanie, pytania i odpowiedzi, dyskusja.

  Aktywni uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 • Wykładowca

 • Mariusz Sobiech
  Praktyk, inżynier budownictwa z ponad 18-letnim doświadczeniem w budownictwie

   

  Ukończył studia z zakresu Budownictwa na Politechnice Warszawskiej (inżynierskie) i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (magisterskie) oraz Mechanikę i Budowę Maszyn (Mgr inż.) na Politechnice Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

  W swojej 18-letniej praktyce zawodowej miał okazję doświadczyć właściwie każdej roli związanej z planowaniem, wykonawstwem i zarządzaniem inwestycją budowlaną i wykonawczą. Pracował jako technolog konstruktor, kierownik zespołu ds. inwestycji, zastępca kierownika obiektu, kierownik techniczny, project manager.

  Właściciel firmy budowlanej Buart.
  Od blisko 2 lat na stanowiska Dyrektora Działu Realizacji w GoodRoom Sp. z o.o.

 • Metody szkoleniowe

  • Forma: wykład / prezentacja multimedialna / ćwiczenia i studia przypadku / dyskusja /
  • Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną, aktywny wykład, dyskusję oraz studia przypadku.
  • Wybrane moduły lub ich części możliwe do zastosowania w programie szkolenia w wersji podstawowej lub rozszerzonej w zależności od wyników badania potrzeb i przekazanych informacji odnośnie celów szkolenia, a także priorytetów wskazanych przez uczestników.
  • W trakcie szkolenia będą analizowane i wyjaśniane problemy zgłaszane przez uczestników z ich praktyki biznesowej.
 • Informacje organizacyjne i harmonogram zajęć

 • Szkolenie jest w części personalizowane. Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z uczestnikami w celu omówienia doświadczenia i oczekiwań, co pozwala na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy, w szczególności rodzajów omawianych obiektów.

  Szkolenie dostępne w 2 formatach do wyboru: 1-dniowe 8h lub 2-dniowe po 4h / dzień w godz. wieczornych tak, by umożliwić uczestnikom dopasowanie szkolenia do trybu pracy.

  Ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.

  Szkolenie ma miejsce jednocześnie w formie stacjonarnej i online (transmisja ze szkolenia w czasie rzeczywistym z aktywnym udziałem uczestników zapisanych na formę online).

  Szkolenie stacjonarne odbywa się w klimatyzowanej sali konferencji w biurowcu CitySpace na warszawskim Mokotowie – ul. Piusa Józefa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
  Lokalizacja: https://goo.gl/maps/FsgZWVEfGL8L8Xet6

  W programie szkolenia stacjonarnego przewidziane są 2 przerwy kawowe z poczęstunkiem (tartiki, owoce, ciasta).

  Po szkoleniu uczestnicy otrzymują opracowanie materiałów z w.w. modułów przygotowane przez wykładowcę (do 3 dni po szkoleniu).

  Po każdym Dniu / Module szkolenia uczestnik, który aktywnie uczestniczył w szkoleniu, otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

  Dla zainteresowanych możliwe przeprowadzenie indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

  Harmonogram zajęć

   

  Szkolenie podzielone na 2 Dni / 2 Moduły (po 4h/dzień) – godz. 15-19

  Godz.15:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.16:30 -przerwa kawowa
  Godz.17.30 -przerwa kawowa
  Godz.19:00 -zakończenie szkolenia

  Szkolenie jednodniowe (8h) w godz. 9-17

  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 -przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia