Wyszukaj

Wymagania PPOŻ. dla „opornych”

Znajomość PPOŻ to konieczność w branży budowlanej i fit-out. Jednak zrozumienie przepisów ochrony przeciwpożarowej budynków nie należy do łatwych i przyjemnych, co sprawia, że niewielu Project Managerów Fit-Out czy Wykonawców skutecznie porusza się w tej tematyce i stosuje właściwe rozwiązania. Naraża to Inwestorów na dodatkowe koszty poprawek i opóźnień. 

Zawiłe przepisy ppoż., mogą wydawać się przytłaczające, jednak odpowiednio podsumowane i przedstawione na konkretnych przykładach, okazują się przyswajalne nawet dla „opornych”.

W GoodRoom przygotowaliśmy praktyczne, intesywne szkolenie „Wymagania PPOŻ”, którego celem jest przyswojenie najważniejszych i najbardziej przydatnych w pracy wymagań z obszaru ochrony przeciwpożarowej oraz dobrych praktyk w zakresie właściwych materiałów budowlanych i rozwiązań spełniających wymagania PPOŻ.

 • Pozyskaj kompleksową wiedzę w łatwo przyswajalnej formie.

 • Upewnij się, że ograniczasz do maksimum zagrożenie od ognia i pożaru dla zdrowia i życia ludzi, a także dla mienia i środowiska.

 • Obniż koszty i termin realizacji dzięki minimalizacji zmian i szybszym odbiorom.

 • Udowodnij swoją wiedzę w branży. 

 • Dla kogo?

 • Szkolenie jest przeznaczone dla uczestników procesu inwestycyjnego, budowlanego lub fit-out, w tym:

  • Kierowników Projektu (Project Manager) Fit-Out
  • Inżynierów budowy
  • Zarzący budynku, terenu lub obiektu
  • Właścicieli firm budowlanych i wykonawczych
  • Projektantów wnętrz
  • Liderów zespołów i menedżerów w firmach z branży budowlanej i pokrewnych
  • Projektantów (Projektant Generalny), kierowników budowy lub robót budowlanych inspektorów nadzoru
  • Pracowników przedsiębiorstw budowlanych i firm wykonawczych

  Według przepisów (Dz. U. 1991 nr 81 poz. 351 ze. zm.) każda osoba – fizyczna, prawna, instytucja czy organizacja – która korzysta z danego obiektu i przylegającego do niego terenu lub samego terenu jest zobowiązana do przygotowania ich odpowiedniego zabezpieczenia.

  Zarządca, użytkownik czy właściciel są zobowiązani w szczególności:

  • przestrzegania wymogów budowlanych, technologicznych i instalacyjnych w zakresie przeciwpożarowym
  • wyposażenia obiektu, terenu bądź budynku w odpowiedni sprzęt ratowniczy i pożarniczy
  • zadbania o regularne prace konserwacyjne i naprawcze sprzętu pożarowego i ratowniczego
  • przygotowania budynku, terenu lub obiektu na wypadek ewakuacji lub akcji ratowniczej
  • zapoznania pracowników z przepisami PPOŻ
  • wskazania instrukcji postępowania w przypadku miejscowego zagrożenia

  Tym samym odpowiadają za właściwą i zgodną z przepisami realizację, nie tylko finansowo, ale również prawnie – m.in. w zakresie bezpieczeństwa ppoż.

 • Cele i korzyści

 • Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego budynku i minimalizacja zagrożenia od ognia i pożaru dla zdrowia i życia użytkowników obiektu to konieczność. Odpowiedzi co do właściwego postępowania znajdziemy w przepisach ochrony przeciwpożarowej budynków. Jednak zawiłe przepisy  mogą wydawać się przytłaczające, dlatego w praktycznym szkoleniu GoodRoom „Wymogi PPOŻ. dla <opornych>” pokażemy, że wbrew pozorom dobranie odpowiedniej klasy pożarowej, instalacji i rozwiązań nie musi być aż tak trudne, jeśli wykorzystać dobre praktyki dopasowane do rodzaju obiektu. 

  Podczas szkolenia GoodRoom uczestnicy m.in.:

  • zyskają najważniejsze informacje i dobre praktyki z obszaru PPOŻ.
  • nauczą się poprawnie dobierać klasy odporności pożarowej,
  • planować i weryfikować poprawne instalacje pożarowe,
  • oceniać parametry materiałów odpowiednich dla przepisów ppoż.

  Mnogość ćwiczeń podczas szkolenia pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia, sprawdzić jak działają zasady przedstawione na szkoleniu w praktyce branży budowlanej (również na przykładach własnych organizacji, projektów i inwestycji) oraz skutecznie utrwalić nowe wiadomości.

   

  Szkolenia zamknięte 

   

  Możliwe jest zorganizowanie szkolenia zamkniętego dla danej firmy lub organizacji z branży budowlanej. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela. Szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca podczas szkolenia zamkniętego ma miejsce na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

 • Szczegóły programu szkolenia

 • Szkolenie dostępne w 2 formatach do wyboru:
  1-dniowe (8h) lub 2-dniowe (po 4h / dzień w godz. wieczornych)

  Szkolenie jest w części personalizowane. Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z uczestnikami w celu omówienia doświadczenia i oczekiwań, co pozwala na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy, w szczególności rodzajów omawianych obiektów.

  Program szkolenia

   

  Wstęp 

  • Czym jest /nie jest ochrona przeciwpożarowa budynku?
  • Czym jest odporność pożarowa budynku?
  • Gdzie i jak szybko i skutecznie pozyskać wiarygodne informacje ppoż.?
  • Najważniejsze przepisy pożarowe (ludzkim językiem)

  Klasy odporności pożarowej budynków 

  • Jak określić klasę budynku?
  • Przegląd budynków wysokościowych
  • Strefy pożarowe
  • Kiedy pojawiają się trudności w doborze klasy?

  Przykład praktyczny – studia przypadku dobór klasy budynku

  Najważniejsze wymogi i dobre praktyki ppoż. w zakresie materiałów, instalacji i rozwiązań 

  • Rodzaje i specyfika instalacji ppoż. (przeciwpożarowa instalacja hydrantowa, instalacje tryskaczowe, drogi ewakuacyjne, oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacji, oświetlenie awaryjne, SAP, DSO, SO, PWP; BMS i SSWiN w kontekście ppoż., drzwi pożarowe i inne)
  • Współpraca instalacji przeciwpożarowych (scenariusz pożarowy)
  • Materiały i rozwiązania – dobre praktyki
  • Wyposażenie przeciwpożarowe (gaśnice, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego, itp.)

  Przykład praktyczny:
  – studia przypadku A „gdzie jest błąd?”
  – studium przypadku B – zaplanowanie scenariusza pożarowego dla danego obiektu

  Wymogi ppoż. a klasa pożarowa w praktyce

  • Specyfika powierzchni użyteczności publicznej w kontekście wymogów ppoż.
  • Specyfika obiektów zamieszkania zbiorowego w kontekście wymogów ppoż.
  • Specyfika powierzchni usługowej w kontekście wymogów ppoż.
  • Specyfika powierzchni biurowej w kontekście wymogów ppoż.

  Wymogi w zakresie przeglądów i konserwacji wyposażenia ppoż. oraz kontrola instalacji

  Testy współdziałania systemów, pozwolenie na użytkowanie, dokumentacja techniczna i odbiory w kontekście ppoż.

  Koordynacja międzybranżowa a ppoż.

   

  Przykład praktyczny:
  – studia przypadku A – analiza projektów i propozycje rozwiązań ppoż.
  – studia przypadku B – „jak rozwiązać tę sytuację?”

  Podsumowanie, pytania i odpowiedzi, dyskusja.

   

  Aktywni uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 • Trener

 • Mariusz Sobiech
  Praktyk, inżynier budownictwa z ponad 18-letnim doświadczeniem w budownictwie

   

  Ukończył studia z zakresu Budownictwa na Politechnice Warszawskiej (inżynierskie) i Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (magisterskie) oraz Mechanikę i Budowę Maszyn (Mgr inż.) na Politechnice Warszawskiej. Posiada uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

  W swojej 18-letniej praktyce zawodowej miał okazję doświadczyć właściwie każdej roli związanej z planowaniem, wykonawstwem i zarządzaniem inwestycją budowlaną i wykonawczą. Pracował jako technolog konstruktor, kierownik zespołu ds. inwestycji, zastępca kierownika obiektu, kierownik techniczny, project manager.

  Właściciel firmy budowlanej Buart.
  Od blisko 2 lat na stanowiska Dyrektora Działu Realizacji w GoodRoom Sp. z o.o.

 • Metody szkoleniowe

  • Forma: wykład / prezentacja multimedialna / ćwiczenia i studia przypadku / dyskusja /
  • Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną, aktywny wykład, dyskusję oraz studia przypadku.
  • Wybrane moduły lub ich części możliwe do zastosowania w programie szkolenia w wersji podstawowej lub rozszerzonej w zależności od wyników badania potrzeb i przekazanych informacji odnośnie celów szkolenia, a także priorytetów wskazanych przez uczestników.
  • W trakcie szkolenia będą analizowane i wyjaśniane problemy zgłaszane przez uczestników z ich praktyki biznesowej.
 • Informacje organizacyjne i harmonogram zajęć

 • Szkolenie jest w części personalizowane. Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z uczestnikami w celu omówienia doświadczenia i oczekiwań, co pozwala na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy, w szczególności rodzajów omawianych obiektów.

  Szkolenie dostępne w 2 formatach do wyboru: 1-dniowe 8h lub 2-dniowe po 4h / dzień w godz. wieczornych tak, by umożliwić uczestnikom dopasowanie szkolenia do trybu pracy.

  Ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.

  Szkolenie ma miejsce jednocześnie w formie stacjonarnej i online (transmisja ze szkolenia w czasie rzeczywistym z aktywnym udziałem uczestników zapisanych na formę online).

  Szkolenie stacjonarne odbywa się w klimatyzowanej sali konferencji w biurowcu CitySpace na warszawskim Mokotowie – ul. Piusa Józefa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa
  Lokalizacja: https://goo.gl/maps/FsgZWVEfGL8L8Xet6

  W programie szkolenia stacjonarnego przewidziane są 2 przerwy kawowe z poczęstunkiem (tartiki, owoce, ciasta).

  Po szkoleniu uczestnicy otrzymują opracowanie materiałów z w.w. modułów przygotowane przez wykładowcę (do 3 dni po szkoleniu).

  Po każdym Dniu / Module szkolenia uczestnik, który aktywnie uczestniczył w szkoleniu, otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

  Dla zainteresowanych możliwe przeprowadzenie indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

  Harmonogram zajęć

   

  Szkolenie podzielone na 2 Dni / 2 Moduły (po 4h/dzień) – godz. 15-19

  Godz.15:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.16:30 -przerwa kawowa
  Godz.17.30 -przerwa kawowa
  Godz.19:00 -zakończenie szkolenia

  Szkolenie jednodniowe (8h) w godz. 9-17

  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 -przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia