Wyszukaj
ładowarki do pojazdów elektrycznych

Nowoczesne stacje
ładowania do pojazdów
elektrycznych

Gotowi na rozwiązania proeko w zakresie
ładowarek do pojazdów elektrycznych

Marka Inbalance to jedyne w Polsce stacje ładujące dla pojazdów elektrycznych o funkcjonalności Dynamicznego Zarządzania Mocą (DZM) na poziomie kilkunastu zainstalowanych ładowarek. Najbardziej nowoczesny design nie zaburzający architektury i otoczenia. Wyposażona w oprogramowanie dla użytkowników końcowych – aplikację mobilną dla kierowców w celu geolokalizacji wolnych ładowarek na terenie miasta oraz system webowy dla właścicieli budynków – do monitoringu i analizy w czasie rzeczywistym statystyk jednostkowej ładowarki.

Dlaczego potrzebujesz
stacji ładowania pojazdów?

Rynek elektromobilności w Polsce rośnie z każdym miesiącem. Od marca 2021 roku obowiązuje unijna dyrektywa, która na deweloperów i właścicieli budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych nakłada obowiązek zabezpieczenia odpowiedniej infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych. Wymóg obejmuje zarówno nowo powstające, jak i modernizowane budynki.

Projekt budowlany lub remontowy Twojego lokalu powinien odpowiadać na wymogi prawne w zakresie infrastruktury stacji ładowania oraz na potrzeby użytkowników Twojego lokalu, którzy mogą być posiadaczami pojazdów elektrycznych. Warto przeanalizować możliwości Twojego lokalu pod kątem instalacji wyposażenia dla pojazdów elektrycznych.

Stację ładowania EV Inbalance wyróżniają:

 • 2 gniazda ładowania typu 2,
  każde od 3.6 kW do 22 kW AC
 • Możliwość ładowania
  2 pojazdów jednocześnie
  z 1 ładowarki
 • Mniej materiałów i brak konieczności
  modernizacji infrastruktury
 • Samowystarczalność – stacje wyposażone
  we wszystkie zabezpieczenia
  i funkcje bezpośrednio w obudowie
 • Łatwość rozbudowy systemu ładowania
  o kolejne ładowarki
  (instalacja klastra ładowarek "na 1 kablu')
 • Nienaganne
  wzornictwo
 • Odporność na warunki atmosferyczne
  (słońce, wilgoć, zróżnicowane
  temperatury)
 • Niższe koszty infrastruktury
  i minimalizacja emisji CO2
Najnowocześniejsze rozwiązania
Skalowalność dzięki
instalacji klastra 5 stacji "na 1 kablu"
Elegancki
i funkcjonalny design
Dynamiczne Zarządzanie
Mocą
Cloud maintenance
i błyskawiczna reakcja na alerty
Wykorzystanie istniejącego
przyłącza energetycznego
w starszych budynkach
Aplikacja mobilna
dla kierowców
Do użycia wewnątrz
i na zewnątrz budynku
Możliwość ładowania
2 pojazdów jednocześnie

GoodRoom to oficjalny przedstawiciel
stacji ładowania pojazdów marki Inbalance
w Polsce

W GoodRoom organizujemy cały proces budowlany i instalacyjny związany
z wyposażeniem Twojego budynku w stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
Załatwiamy niezbędne zgody i pozwolenia (w tym badanie UDT).
Doradzamy najlepsze rozwiązania w zakresie stacji ładowania, mając na uwadze przyszłe potrzeby rosnącego rynku elektromobilności infrastrukturę Twojego budynku oraz zarządzamy projektem i kosztami.

Realizujemy proces instalacyjny z pełną odpowiedzialnością za całość projektu.

Innowacyjna infrastruktura, która wykorzystuje istniejące
przyłącze energetyczne, bez zmiany mocy umownej budynku

 • Dynamiczne zarządzanie mocą (DZM)

  Kilkakrotnie niższe zapotrzebowanie na moc!

  System Dynamicznego Zarządzania Mocą (DZM) Inbalance zaciąga z BMS budynku dane o tym, ile mocy w danej chwili pobiera budynek i możliwą nadwyżkę kieruje do ładowarek.

  W przypadku starszych budynków, bez BMS, w celu określenia możliwej do wykorzystania przez ładowarki nadwyżki mocy, Inbalance instaluje dodatkowy sprzęt mierzący chwilową moc pobieraną przez budynek.

  Dynamiczne zarządzanie obciążeniem na poziomie budynku i ładowarek pojazdów powoduje, że zapotrzebowanie na moc przeznaczoną na ładowarki w lokalizacji jest znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych stacji ładowania.

  Dzięki DZM ładowarka Inbalance rozwiązuje problem zwiększania mocy umownej budynku.

 • Infrastruktura ładowarek Inbalance

  Skalowalność

  Zasilanie wyprowadzone do 1 stacji ładowania pozwala na podłączenie do niej do 4 stacji ładowania tworzących tzw. klaster 5 stacji (10 punktów ładowania).

  Łączenie ładowarek w ten sposób umożliwia szybkie i łatwe dodawanie nowych jednostek bez konieczności ingerencji w infrastrukturę.

  Zależnie od miejsca i liczby punktów ładowania Inbalance potrzebują kilkukrotnie mniejszej mocy w stosunku do standardowych stacji.

Pracujemy
na Twój sukces

Dla wielu z naszych Klientów fit-out, w tym Zarządców Budynku, którzy stanęli przed wyzwaniem instalacji ładowarki do pojazdów elektrycznych – moc umowna budynku stanowi warunek „nie do przeskoczenia”. Funkcja Dynamicznego Zarządzania Mocą stacji ładowania Inbalance rozwiązuje ten problem, ponieważ pozwala na wykorzystanie istniejącego przyłącza energetycznego.

DZM Inbalance dzieli dostępną moc pomiędzy punkty ładowania oraz pozwala dostosować moc ładowania do chwilowej, dostępnej mocy oferowanej przez budynek. Wykorzystuje moc z istniejącej Umowy z dostawcą energii elektrycznej bez konieczności jej zwiększania i ewentualnej rozbudowy infrastruktury budynku. Dynamiczne zarządzanie obciążeniem na poziomie budynku i ładowarek powoduje, że zapotrzebowanie na moc przeznaczoną na ładowarki w lokalizacji jest znacznie niższe niż w przypadku tradycyjnych stacji ładowania.

Zapraszamy na konsultację w zakresie instalacji ładowarki do pojazdów elektrycznych Inbalance.