Wyszukaj

Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej

Szkolenie „Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej” jest w szczególności polecane osobom, które zarządzają projektami budowlanymi i realizacjami oraz odpowiadają za przygotowywanie dokumentów, rozliczeń i raportów do Działu Finansowego firm budowlanych, wykonawczych lub fit-out.

Szkolenie jest przygotowane w sposób pozwalający na praktycznie wykorzystanie narzędzie finansowych również przez osoby nie pracujące na co dzień w działach finansowych. 

Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z Państwem w celu omówienia dotychczasowe doświadczenia oraz oczekiwań co do szkolenia, co pozwoli na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy. Tym samym szkolenie może być przygotowany na zróżnicowanym poziomie – od podstawowego dla niefinansistów, po zaawansowany dla wieloletnich managerów branży budowlanej, którzy chcą rozwinąć kompetencje w obszarze zarządzania projektami budowlanymi.

Planowanie i budżetowanie projektu  budowlanego, cost controlling i rozliczenie realizacji nie może odbyć się w sposób wiarygodny i miarodajny bez podstawowej znajomości specyfiki rachunkowości i finansów branży budowlanej. Jeśli chcesz pracować bardziej efektywnie jako PM oraz zwiększyć swoje kwalifikacje na rynku pracy, skorzystaj z jedynego tak praktycznego szkolenia w branży. 

 • Dla kogo?

 • Szkolenie w szczególności przeznaczone jest dla osób, które zarządzają projektami budowlanymi i realizacjami oraz odpowiadają za przygotowywanie dokumentów i rozliczeń oraz raportów do Działu Finansowego firm budowlanych, wykonawczych lub fit-out, w tym w szczególności:

  • Project Managerów branzy budowlanej i Fit-Out
  • Inżynierów Kontraktu, Inżynierów budowy
  • Pracowników biura projektowego
  • Kierowników budowy lub robót budowlanych
  • Inspektorów nadzoru,
  • Pracowników organów administracji  samorządowej zajmującym się inwestycjami (starostwa, urzędy miast i gmin)
  • Właścicieli firm budowlanych i wykonawczych
  • Projektantów wnętrz
  • Liderów zespołów i menedżerów w firmach z branży budowlanej i pokrewnych
  • Pracowników przedsiębiorstw budowlanych i firm wykonawczych

  Szkolenie jest w części personalizowane. Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z uczestnikami w celu omówienia doświadczenia i oczekiwań, co pozwala na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy, w szczególności w zakresie rodzajów omawianych obiektów oraz konkretnych, planowanych inwestycji.

  Szkolenie jest przygotowane w sposób pozwalający na praktycznie wykorzystanie narzędzie finansowych również przez osoby nie pracujące na co dzień w działach finansowych. 

  Szkolenia zamknięte 

  Możliwe jest zorganizowanie szkolenia zamkniętego dla danej firmy lub organizacji z branży budowlanej. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela. Szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca podczas szkolenia zamkniętego ma miejsce na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

 • Cele i korzyści

 • Szkolenie podzielone jest na 2 Dni / 2 Moduły, z czego:

  – Dzień I / Moduł I (8h) pozwala na uzupełnienie teorii zarządzania projektami (dla chętnych) tak, by z jednakową wiedzą wejść w szkolenie zaawansowane drugiego dnia;
  – Dzień II / Moduł II (4h) to rozszerzone szkolenie z zakresu finansowania projektów budowlanych z perspektywy Project Managera

  Nie ma drugiego tak praktycznego szkolenia na rynku!

   

  Cele szkolenia „Finanse w pracy Project Managera branży budowlanej”:

  • zapoznanie uczestników ze specyfiką finansów w branży budowlanej i fit-out (praktyczne podejście i narzędzia, relacja dokumentacja projektowa a fakturowanie);
  • znajomość struktury sprawozdań finansowych w branży budowlanej i umiejętne wnioskowanie z dokumentów finansowych;
  • nabycie umiejętności sporządzania planów finansowych krótko- i długoterminowych,
  • wiedza z zakresu zarządzania kosztami (cost controlling) projektów budowlanych i wykonawczych;
  • zaznajomienie z poprawnym rozliczaniem budów i projektów aranżacyjno-wykonawczych;
  • wyjaśnienie istoty tworzenia raportów finansowych i sprawnej współpracy z Działem Finansów i Controllingu w branży budowlanej

  Mnogość ćwiczeń podczas szkolenia pozwoli uczestnikom lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia, sprawdzić jak działają zasady przedstawione na szkoleniu w praktyce branży budowlanej (również na przykładach własnych organizacji, projektów i inwestycji) oraz skutecznie utrwalić nowe wiadomości.

  Konsultacje i audyt firmy budowlanej

  Dla zainteresowanych możliwe przeprowadzenie indywidualnych konsultacji i audytu finansowego po szkoleniu.

  Szkolenia zamknięte 

  Możliwe jest zorganizowanie szkolenia zamkniętego dla danej firmy lub organizacji z branży budowlanej. Na szkolenia tego typu pracownicy delegowani są przed kadrę kierowniczą, zarząd lub właściciela. Szkolenia zamknięte są dopasowane do specyfiki organizacji, branży i potrzeb uczestników. Praca podczas szkolenia zamkniętego ma miejsce na realnych sytuacjach związanych z obszarem merytorycznym szkolenia.

 • Szczegóły programu modułowego

 • Dzień I / Moduł I – 8h

  Podstawowe pojęcia finansowe, które powinien znać każdy Project Manager  (2h)

  • Istota finansów przedsiębiorstwa
  • Istota i znaczenie rachunkowości.
  • Istota podstawowych kategorii finansowych:
   • przychody i koszty
   • aktywa, pasywa,
   • wpływy, wydatki.
  • Proces zamknięcia miesiąca.
  • Podstawowe zasady rachunkowości finansowej, czyli reguły rządzące procesem sporządzania sprawozdań finansowych.

  Jak czytać podstawowe kategorie w sprawozdaniu finansowym? 2h

  • Jak czytać podstawowe kategorie w sprawozdaniu finansowym?
  • Rachunek zysków i strat – sprawozdanie objaśniające rentowność działalności przedsiębiorstwa:
   • istota i struktura rachunku zysków i strat
   • poziomy i obszary działalności przedsiębiorstwa
   • warianty rachunku zysków i strat
   • omówienie najważniejszych pozycji z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa budowlanego.
  • Bilans – raport objaśniający sytuację majątkową i finansową przedsiębiorstwa:
   • istota i struktura sprawozdania
   • zasady klasyfikacji aktywów i pasywów
   • istota i zawartość poszczególnych pozycji bilansu z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa budowlanego.
  • Rachunek przepływów pieniężnych – sprawozdanie objaśniające pieniężne wyniki działalności przedsiębiorstwa:
   • istota i struktura sprawozdania
   • obszary działalności czyli źródła generowania gotówki i kierunki jej wykorzystania

  Budżet projektu  2h

  • Pojęcie budżetu projektu
  • Czynniki niezbędne do osiągnięcia korzyści z budżetowania
  • Etapy procesu budżetowania
  • Metody budżetowania
  • Odpowiedzialność za budżet
  • Budżety w ujęciu memoriałowym a budżety w ujęciu cashowym
  • Pojęcie i różnice: koszty/wydatki; przychody/wpływy
  • Kontrola budżetowa

  Rozliczanie prac budowlanych 2h 

  • Odbiór prac budowlanych i ich wpływ na sprawozdanie finansowe
  • Terminy rozliczania prac budowlanych
  • Protokół odbioru robót i jego znaczenie dla fakturowania
  • Zaliczka i jej znaczenie dla fakturowania projektu i budżetu projektu
  • Data sprzedaży, a data wystawienia faktury
  • Fakturowanie projektów budowlanych
  • VAT w robotach budowlanych

  Podsumowanie

  Sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja

   

  Dzień II / Moduł II – 4h

  Planowanie finansowe w zarządzaniu projektem budowlanym  2h

  • Krótkoterminowe planowanie finansowe
  • Budżet projektu jako postawa zarządzania projektem budowlanym
  • Aktualizacje budżetu
  • Informacje budżetowe istotne dla zamknięcia miesiąca
  • Zdarzenia nietypowe i ich ujęcie w budżecie projektu

  Przykład/Case study

  Kontrakty długoterminowe, a specyfika ich rozliczeń 2h

  • Kontrakty długoterminowe – sposób ujęcia w księgach rachunkowych
  • Rodzaje umów: umowa w cenach stałych, umowa koszt plus
  • Przychody z wykonania niezakończonej usługi
  • Sposoby określania stopnia zaawansowania usługi
  • Istota marży na projekcie jako podstawowej kategorii definiującej przychód w danym okresie sprawozdawczym

  Przykład/Case study

  Podsumowanie

  Sesja pytań i odpowiedzi, dyskusja

  Aktywni uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu.

 • Trener

 • Katarzyna Frączkowska

  Ekspertka w dziedzinie finansów, i controllingu z 20-letnim stażem, Executive MBA, FCCA. 

  Od blisko 20 lat w praktyce zarządza finansami w firmach usługowych i produkcyjnych, na czele z branżą budowlaną, na stanowiskach menedżerskich C-level i w funkcji Członka Zarządu. Jest ekspertką w dziedzinie finansów, controllingu i zarządzania nowoczesną organizacją.

  Jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej ze specjalizacją Controlling i Rachunkowość Menedżerska oraz CEMS MIM – programu Międzynarodowych Menedżerskich Studiów Magisterskich. Posiada prestiżowy tytuł FCCA i dyplom Executive MBA – należący do najbardziej cenionych kwalifikacji zawodowych w międzynarodowym środowisku biznesowym – oraz tytuł Executive MBA zdobyty na Akademii Leona Koźmińskiego. Ukończyła podyplomowe studia z Prawa Podatkowego, Metody Wyceny Spółki Kapitałowej oraz Wyceny Nieruchomości. Jest w trakcie zdobywania uprawnień Biegłego Rewidenta. Od kilku lat w roli aplikanta w firmie audytorskiej.

  Zawodowe doświadczenie finansowe zdobywała zarówno w kraju, jak i za granicą. Przygotowywała spółki do procesów inwestycyjnych, due-dilligence i M&A.W swojej pracy biegle posługuje się językiem polskim, angielskim i niemieckim.

  Posiada wieloletnie doświadczenie w roli konsultanta, trenera i wykładowcy w dziedzinie finansów w kilku renomowanych firmach szkoleniowych.

  Jest współwłaścicielką firmy z branży fit-out i wykonawstwa GoodRoom Sp. z o.o.

 • Metody szkoleniowe

  • Forma: wykład / prezentacja multimedialna / ćwiczenia i studia przypadku / dyskusja /
  • Szkolenie prowadzone jest w oparciu o prezentację multimedialną, aktywny wykład, dyskusję oraz studia przypadku.
  • Wybrane moduły lub ich części możliwe do zastosowania w programie szkolenia w wersji podstawowej lub rozszerzonej w zależności od wyników badania potrzeb i przekazanych informacji odnośnie celów szkolenia, a także priorytetów wskazanych przez uczestników.
  • W trakcie szkolenia będą analizowane i wyjaśniane problemy zgłaszane przez uczestników z ich praktyki biznesowej.
 • Informacje organizacyjne i harmonogram zajęć

 • Na kilka dni przed terminem szkolenia kontaktujemy się z Państwem w celu omówienia dotychczasowe doświadczenia oraz oczekiwań co do szkolenia, co pozwoli na częściowe dopasowanie programu szkolenia do potrzeb Grupy.

  Szkolenie trwa 2 dni (Dzień I – 8h, Dzień II – 4h dziennie). Każdy moduł / dzień stanowi niezależny elementy, dzięki czemu  można zapisać się i uczestniczyć jedynie w wybranym przez siebie module.

  Ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób.

  Szkolenie ma miejsce jednocześnie w formie stacjonarnej i online (transmisja ze szkolenia w czasie rzeczywistym z aktywnym udziałem uczestników zapisanych na formę online).

  Szkolenie stacjonarne odbywa się w klimatyzowanej sali konferencji w biurowcu CitySpace na warszawskim Mokotowie – ul. Piusa Józefa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa

  Lokalizacja:
  https://goo.gl/maps/FsgZWVEfGL8L8Xet6

  W programie szkolenia stacjonarnego przewidziane są 2 przerwy kawowe z poczęstunkiem (tartiki, owoce, ciasta).

  Po szkoleniu uczestnicy otrzymują opracowanie materiałów z w.w. modułów przygotowane przez wykładowcę (do 3 dni po szkoleniu).

  Po każdym Dniu / Module szkolenia uczestnik, który aktywnie uczestniczył w szkoleniu, otrzymuje certyfikat uczestnictwa.

  Dla zainteresowanych możliwe przeprowadzenie indywidualnych konsultacji po szkoleniu.

  Harmonogram zajęć

   

  Dzień I (Moduł I) godz. 9-17 (8h) 

  Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.11:00 -przerwa kawowa
  Godz.13.00 -przerwa obiadowa
  Godz.15.00 -przerwa kawowa
  Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

  Dzień II (Moduł II) godz. 15-19 (4h – godziny wieczorne) 

  Godz.15:00 -rozpoczęcie szkolenia
  Godz.16:30 -przerwa kawowa
  Godz.17.30 -przerwa kawowa
  Godz.19:00 -zakończenie szkolenia