Wyszukaj

Korzyści z posiadania floty samochodów elektrycznych a wyzwanie instalacji stacji ładowania

Autor artykułu Robert Zdunek

Planując rozbudowę floty firmy o pojazdy elektryczne warto skonsultować się z dostawcą stacji ładowania, ponieważ park elektryków ma wiele zalet, ale stawia przed firmą również wyzwania w szczególności w obszarze ładowania pojazdów.

 

 

Planując rozbudowę floty firmy o pojazdy elektryczne warto skonsultować się z dostawcą stacji ładowania, ponieważ park stworzony w oparciu o samochody elektryczne ma wiele zalet, ale stawia przed firmą również wyzwania, w szczególności w obszarze ładowania pojazdów.

Niższe koszty eksploatacji samochodów firmowych

Na etapie użytkowania do największych korzyści wynikających z posiadania samochodu elektrycznego należy wygoda kierowców, która w tym przypadku przekłada się również na ograniczenie kosztów pracodawcy. Kierowca elektryka korzysta bowiem z wielu przywilejów:

 • darmowe parkowanie – samochody elektryczne są zwolnione z opłat za parkowanie. Roczne oszczędności generowane z tego tyułu tylko dla 1 pojazdu potrafią wynieść między 2100 – 4600 zł rocznie1 w zależności od miasta, w jakim najczęściej parkuje dany samochód w Polsce.
 • możliwość korzystana z buspasów – co przekłada się na ograniczenie kosztów pracodawcy na 2 sposoby. Z jednej strony obniża czas transportu pracownika, a tym samym zwiększa efektywność pracy; z drugiej – zużycie paliwa pojazdów spalinowych w miejskich korkach wzrasta nawet o ponad 100%, co generuje dodatkowe koszty. Ten przywilej ma obowiązywać do 1 stycznia 2026 r.
 • wjazd do stref czystego transportu – elektryki są uprawnione do wjazdu do Stref Czystego Transportu (SCT) bez żadnych ograniczeń, co również przekłada się na oszczędność czasu i pieniędzy (brak kosztów transportu miejskiego lub taxi) dla pracodawcy.

Niższe koszty eksploatacji samochodów firmowych w przypadku elektryków wynikają również bezpośrednio z oszczędności na kosztach paliwa i serwisu.

 • Koszt serwisu samochodu elektrycznego to średnia połówa kosztu serwisu pojazdu spalinowego.
 • Do niedawna koszt przejechania 100 km elektrykiem mogł być nawet trzykrotnie niższy niż przejechania takiego odcinka samochodem spalinowym. Jednak aktualnie ceny zarówno paliw jak i prądu zmieniają się tak dynamicznie, że trudno przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Szacunki Auto Świat z września 2022 wciąż wskazywały na to, „że nawet przy drakońskich stawkach za prąd jazda „elektrykiem” wciąż jest trochę tańsza”.2
 • Szczegółowy wgląd w historię zużycia i doładowań samochodu elektrycznego dostarcza pracodawcy bardzo klarowną informację o tym, jak korzysta się z firmowego samochodu elektrycznego.

 

1 Źrodło: „ABC Elektromobilności” (przy założeniu że w ciągu roku samochód parkuje w ścisłym centrum miasta przez 4 godziny i tylko 3 dni w tygodniu.)
2 Źródło: https://www.auto-swiat.pl/ev/wiadomosci/jazda-elektrykiem-juz-nie-jest-taka-tania-przedstawili-wyliczenia/kb4jv9f#:~:text=W%202022%20r.,to%20zatem%2013%2C55%20z%C5%82.

Niższe koszty zakupu samochodów firmowych

Budowa floty firmowej w oparciu o samochody elektryczne generuje również oszczędności na etapie zakupu pojazdów.

 • Zwolnienie z akcyzy – samochody w płeni elektryczne (BEV) są bezpterminowo zwolnione z akcyzy przy zakupie.
 • Wyższe odpisy amortyzacyjne – samochody elektryczne są objęte wyższymi odpisami amortyzacyjnymi. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z 22 lutego 2018 stanowi, iż odpis z tytułu zużycia całkowicie elektrycznego samochodu osobowego (BEV) stanowi koszt uzyskania przychodu do wartości nieprzekraczającej 225 tys. zł (w przypadku pozostałych pojazdów do 150 tys. zł)
 • Programy dopłat do zakupu – co jakiś czas pojawiają się również programy dopłat do zakupu samochodów elektrycznych, w tym na potrzeby MŚP i dużych firm.

Korzyści wizerunkowe

Istotną korzyścią przy tworzeniu parku samochodów elektrycznych jest również kwestia wizerunku firmy. Samochody elektryczne są postrzegane jako rozwiązanie ekologiczne, dlatego firma z flotą elektryków korzysta z wizerunku przedsiębiorstwa dbającego o środowisko.

Dodatkowe koszty budowy i utrzymania ładowarek samochodowych

Planując rozwój floty samochodów elektrycznych w firmie należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko oszczędności wynikające z eksploatacji i dopłat do elektryków, ale również koszt budowy i utrzymania stacji ładowania do samochodów elektrycznych w biurowcu, bez których trudno będzie zapewnić komfort użytkowania pojazdów.
Chcąc sprostać oczekiwaniom użytkowników samochodów elektrycznych, polskie biurowce coraz częściej inwestują w instalację lub doinstalowanie stacji ładowania do samochodów elektrycznych, jednak wciąż nie jest to standard.

Cena stacji ładowania do samochodów elektrycznych

Koszt stacji ładowania samochodów elektrycznych zależy od rodzaju zastosowanej ładowarki. Wybór stacji ładowania decyduje o szybkości ładowania i wygodzie pracowników i gości biura. Jednak wybór ten zwykle jest ograniczony i podyktowany mocą, którą dysponuje budynek, wynikającą z umowy z dostawcą energii elektrycznej. Z tego powodu zakup stacji ładowania powinien być zrealizowany w konsultacji z fachową firmą instalacyjną, która dobierze właściwe rozwiązanie.

 

Podział stacji ładowania ze względu na rodzaj dostarczanej energii elektrycznej:

 • AC – ładujące prądem przemiennym (zazwyczaj ładowarki „naścienne” do 22 kW),
 • DC – ładujące prądem stałym (ładowarki „wolnostojące” z mocą > 50kW).

 

Ze względu na moc ładowania wyróżniamy:

 • Stacje ładowania wolne (AC o mocy do 7.3 kW),
 • Stacje ładowania przyspieszone (AC o mocy 7,4 – 22 kW),
 • Stacje ładowania szybkie (AC o mocy 23 – 43 kW oraz DC o mocy 43 – 50 kW)
 • Stacje ładowania superszybkie (DC o mocy 51 – 150 kW),
 • Stacje ultraszybkie (DC o mocy ponad 150 kW; z maks. mocą 350 kW)

 

Ze względu na architekturę wyróżniamy:

 • stacje ładowania naścienne,
 • stacje ładowania wolnostojące,
 • stacje ładowania multimedialne,
 • stacje ładowania hybrydowe.

 

Ceny stacji ładowania samochodów elektrycznych w zależności do rodzaju ładowarki kształtują się na poziomie:

 • 6’000-30’0000 zł – stacje ładowania AC – ładujące prądem zmiennym z mocą do 22 kW, gdzie przykładowo WallBox 22 kW to koszt około 6’000-7’000 zł, a ładowarka wolnostojąca między 8000 a 30’000 zł.
 • 40’000-200’000 zł – szybkie stacje ladowania DC – ładujące prądem stałym z mocą 50-350 kW.

Cena montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych

Zaangażowanie doświadczonego elektryka z uprawnieniami SEP to dla firmy, w sensie strategicznym,  bardziej inwestycja w jakość i bezpieczeństwo niż koszt, ponieważ prawidłowy montaż pozwala na zachowanie gwarancji na stację ładowania oraz gwarantuje sprawne funkcjonowanie. Jednak fizycznie firma poniesie koszty związane z montażem ładowarki do elektryka.

Cena prostej instalacji stacji ładowania przez doświadczonego elektryka to koszt między 700 a 2500 zł netto. Koszt ten jednak może być dużo wyższy, jeśli instalacja wiąże się np. z wykonaniem fundamentu, przebudową instalacji elektrycznej lub dodatkowymi pracami wykończeniowymi w przypadku montażu stacji w modernizowanym budynku, a nie nowym obiekcie w stanie deweloperskim.

Podsumowując... z nieco innej perspektywy

Liczba samochodów elektrycznych w Polsce rośnie z roku na rok. Niezależnie od tego, czy firma będzie posiadała własną flotę elektryków czy nie, wśród jej pracowników i gości firmy znajdą się posiadacze elektryków. Potrzebna będzie odpowiedź na oczekiwania użytkowników samochodów elektrycznych w biurowcach, lokalach usługowych i gastronomicznych. Część biurowców, obiektów komerycyjnych i firm już oferuje miejsca wyposażone w stacje ładowania, dedykowane kierowcom samochodów elektrycznych. Pozostałe, chcąc pozostać konkurencyjnymi, powinny rozważać instalację stacji ładowania, niezależnie od decyzji o wyborze floty samochodów elektrycznych lub spalinowych.

Skoro więc zakup i montaż stacji ładowania samochodów elektrycznych w Warszawie i innych dużych miastach Polski i tak, z dużym prawdopodobieństwem będzie konieczny, może warto rozważyć flotę samochodów elektrycznyc?  Warto skonsultować to z dostawcą stacji ładowania Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Gdynia, Łódź. Do usłyszenia!