Wyszukaj

Pojęcie fit-out

Autor artykułu Redakcja GoodRoom

Zastanawiasz się jak zmienić dotychczasową przestrzeń, aby stała się bardziej funkcjonalna, atrakcyjna dla pracowników i klientów oraz rentowna? Nie głów się, ponieważ to zadanie dla firmy wykonawczej fit-out.

Czym jest fit-out?

Fitout bywa utożsamiany z generalnym wykonawstwem remontu lub budowy. Jednak obejmuje dużo szerszą usługę. Najprościej fitout można określić jako zagospodarowanie przestrzeni w celu dostosowania jej funkcjonalności do wymagań, celów i potrzeb użytkowników, w tym właściciela lub najemcy powierzchni.

Elementy rozpoznanie wymogów klienta i adaptacja powierzchni pod nie to najistotniejsze różnice między fit out-em a innymi projektami budowlanymi. Usługa budowlana-remontowa, nawet najlepszej jakości, nigdy nie przyniesie Inwestorowi takiej samej korzyści ekonomicznej jak zaplanowanie i wykonanie przestrzeni spójnej z marką, funkcjonalnej i komfortowej, która będzie przyciągać klientów lub/i pracowników oraz sprawi, że będą chcieli spędzić w niej więcej czasu. Wynika to z faktu, iż lokal to istotny (i jeden z droższych) zasób firmy. Każdy centrymetr kwadratory lokalu i złotówka budżetu wydana na wykończenie jego powierzchni, jeśli jest dobrze zaaranżowana, pozytywnie wpływa na przewagę konkurencyjną firmy i wspiera sukces jej działalności.

Co zawiera usługa fit-out?

W najbardziej komplesowej wersji, określanej jako Design & Build, fit-out zawiera poniższe podzakresy:

 • analiza potencjału powierzchni i projektowanie funkcjonalne
 • opracowanie dokumentacji projektowej
 • zarządzanie projektem fit-out i nadzór nad pracami
 • zakupy, kontrola kosztów i logistyka dostaw
 • prace demontażowe
 • prace montażowo-budowlane
 • wykonanie instalacji wewnętrznych (np. elektrycznej, teletechnicznej, sanitarnej w tym klimatyzacji i wentylacji)
 • montaż oświetlenia
 • dekoracja wnętrz
 • meble i wyposażenie
 • testy, odbiory techniczne i dokumentacja powykonawcza
 • utrzymanie i serwis pogwarancyjny
  co przekłada się na optymalne wykorzystanie warunków budynku. 

Jakie usługi dostarczane są na każdym etapie projektu fit-out w modelu Design & Build?

1. Określenie celów realizacji aranżacji i potrzeb użytkowników lokalu

Fit-out rozpoczyna się na etapie analizy potencjału i przeznaczenia powierzchni w odniesieniu do działalności, która ma mieć miejsce w danym lokalu, oraz zebrania informacji wpływających na projekt aranżacji, obejmujących m.in. struktury przedsiębiorstwa, organizację pracy, identyfikację wizualną i wartości marki, rodzaj i liczbę użytkowników powierzchni, i mnóstwo innych aspektów.

Na bazie danych zebranych podczas tak zwanego briefu, określane są wymagania w odniesieniu do rozkładu funkcjonalnego powierzchni, instalacji teletechnicznej, instalacji elektrycznej, instalacji sanitarnych, bezpieczeństwa, wdrożenia inteligentnego dostępu, czy specjalistycznych obiektów i wyposażenia branżowego i wielu innych.

2. Space plany i dokumentacja projektowa

Kolejnym krokiem jest przygotowanie konceptu aranżacji czyli tak zwanych space planów (test fit). Przygotowanie szczegółowych wizualizacji przestrzeni pozwala Inwestorowi zrozumieć i ocenić korzyści z planowanej aranżacji. Projekty zaakceptowane po ewentualnych iteracjach oraz powiązany z nimi bezpośrednio kosztorys po rewizjach stanowią podstawę do przygotowania pełnej dokumentacji projektowej, w tym m.in. projektów wnętrz, projektów budowlanych, architektonicznych, branżowych, wykonawczych, technicznych, itd. Pozyskiwane są też odpowiednie ekspertyzy, pozwolenia i dokumentacja branżowa; przygotowywane finalne harmonogramy prac i dostaw. Wszystkie te dokumenty są czasochłonnym elementem realizacji inwestycji, ale minimalizują ryzyko na kolejnych etapach projektu aranżacyjnego.

Punkt 1 i 2 łącznie obejmują w uproszczeniu prace takie jak:

 • Rozpoznanie potrzeb klienta
 • Przygotowanie projektu aranżacji i wizualizacji zmian
 • Opracowanie dokumentacji projektowej
 • Przygotowanie harmonogramu pracy
 • Dobór ekip wykonawczych

3. Prace budowlane i instalacje

Usługa fit-out zawiera nadzór nad pracami budowlanymi oraz wielobranżowe wykonawstwo. Nadzorowane są  m.in. prace montażowo-budowlane, montaż ścian przesuwnych i ścianek działowych, montaż sufitów podwieszanych, instalacje drzwi i okien, instalacje elektryczne, sieć logiczną, instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne oraz grzewcze, instalacje P.POŻ. (SAP, DSO, tryskacze), montaż oświetlenia, montaż wykładzin biurowych, PCV, parkietu i innych, dostawy wyposażenia meblowego.

4. Koordynacja projektowa

Firma dostarczająca usługi fit-out zapewnia, poza generalnym wykonawstwem, zarządzanie całością projektu aranżacji, w tym kontrolę kosztów, uzgodnienia harmonogramów zakupów, prac i dostaw. Kierownik Projektu, który powinien być dedykowany do danej realizacji, uzgadnia pojawiające się w projekcie zmiany oraz zarządza komunikacją.

Punkty 3 i 4 obejmują w uproszczeniu prace takie jak:

PRACE OGÓLNOBUDOWLANE, REMONTOWE, MODERNIZACYJNE

 • Planowanie przestrzeni do nowych potrzeb – biurowych, powierzchni użytkowej, handlowej, rekreacyjnej
 • Montaż sufitów podwieszanych, GK i wszelkiego rodzaju sufitów mineralnych, ecophon, barrisol
 • Montaż ścian przesuwnych i ścianek działowych, montaż ścian ze szkła
 • Roboty posadzkarskie i glazurnicze, posadzki lastryko, posadzki betonowe, żywiczne, podłogi drewniane
 • Dobór, dostawa i montaż elementów oświetlenia
 • Dobór, dostawa i montaż stolarki drzwiowej (drewno, stal, aluminium, ogniowe, dymoszczelne)
 • Dobór, dostawa i montaż podłóg: podłogi podniesione, wykładziny dywanowe, PCW, parkiety, inne
 • Dobór, dostawa i montaż wyposażenia meblowego

 

DOSTOSOWANIE INSTALACJI TECHNICZNYCH MODERNIZOWANEJ POWIERZCHNI

 • instalacje elektryczne
 • instalacje automatyki
 • instalacje HVAC
 • instalacje sanitarne
 • instalacje p.poż.
 • instalacje niskoprądowe

 

PRACE WYKOŃCZENIOWE

 • Zmiany rozmieszczenia ścianek działowych
 • Przeniesienie instalacji elektrycznych / oświetlenia / klimatyzacyjnych
 • Malowanie ścian, wymiany wykładzin, podłóg / sufitów podwieszanych
 • Wymiana oświetlenia
 • Sprzątanie

 

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

 • Cost controlling
 • Nadzór nad pracami budowlanymi
 • Koordynacja prac, zakupów i dostaw

5. Dokumentacja powykonawcza i utrzymanie

Kompleksowa usługa fit-out powinna zawierać wsparcie Inwestora po zakończeniu prac. Firma wykonawcza fit-out przygotowuje testy, bierze udział w odbiorach technicznych, gromadzi dokumentację powykonawczą jako podstawę do obsługi gwarancyjnej i serwisowej.

Jakość dokumentacji z etapu przekazania budynku ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego działania, bezpieczeństwa eksploatacji i konserwacji budynku. Dokumentacja powykonawcza jest gwarancją poprawnego wykonania aranżacji; zawiera między innymi gwarancje producenta, instrukcje obsługi i konserwacji, rysunki powykonawcze, formalne raporty z testów i zakończonych przeglądów oraz opis ewentualnych zmian w projekcie.

Punkt 5 usługi fit-out obejmuje w uproszczeniu prace takie jak:

 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej
 • Testy efektywności aranżacji
 • Odbiory techniczne
 • Utrzymanie i serwis pogwarancyjny

Fit-out = spersonalizowane projektowanie i generalne wykonawstwo powierzchni

Profesjonalny zespół Design & Build dostarcza usługi wielobranżowego projektowania i kompleksowej realizacji lokali usługowych, biurowych, usługowo-biurowych, rekreacyjnych i obiektów użyteczności publicznej. Realizuje zarówno aspekty zarządcze, jak i techniczne projektu aranżacji. Wykorzystuje wiedzę techniczną i architektoniczną, by tworzyć  rozwiązania odpowiadające na potrzeby organizacji i dostarczające wartość dodaną dla biznesu Inwestora. Zespoły Design & Build składają się z: architektów, inżynierów branżowych, projektantów wnętrz, kosztorysantów, specjalistów ds. zaopatrzenia, kierowników budowy,  brygadzistów.

Takie podejście do projektu aranżacyjno-wykonawczego sprawia, że jest on przeprowadzony w optymalnym czasie, budżecie i jakości, z gwarancją wartości dodanej w zakresie funkcjonalności i komfortu użytkowników. Praca z firmą fit-out minimalizuje ryzyko finansowe, techniczne i prawne dla Inwestora oraz maksymalizuje korzyści jego biznesu z inwestycji.